Over ons

Stichting Learncare is een stichting zonder winstoogmerk. Onze inkomsten komen ten goede aan de doelstellingen van de stichting: educatie en promotie van 3D printen.Stichting Learncare Erkend leerbedrijf Over ons

Erkend leerbedrijf
Stichting Learncare is erkend als leerbedrijf door het Samenwerkingorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Met deze erkenning zijn wij bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen. Meer informatie bezoek de website van SBB.

Inleiding
Techniek verandert onze levens razendsnel. Niet iedereen is in staat deze ontwikkelingen te volgen en de toepassingen te begrijpen. Toegang tot technologische ontwikkelingen is maar voor een kleine groep weggelegd.

Technologie voor iedereen

Wij willen iedereen laten ervaren hoe boeiend nieuwe technologie is. Met enthousiasme en met gebruikmaking van de laatste technologie in combinatie met kunstzinnige uitingen, willen wij mensen inspireren om op een andere manier naar technologie te kijken.

Stichting Learncare Techonologiecampus Over onsPrintcentrum
Ons printcentrum moet een broedplaats worden voor kunst, technologie en maatschappelijke ontwikkeling. Wij willen technologie in combinatie met kunst, dichter bij de mensen brengen door hen zelf te laten ontwerpen en leren werken met een 3D printer.

Hoe doen we dat
We organiseren inspirerende en creatieve workshops waar iedereen welkom is ‘leren door doen’ is ons uitgangspunt.

Menselijke verhoudingen
Ons uitgangspunt is dat de menselijke emoties zoals empathie en mededogen altijd worden gewaarborgd. We gaan altijd met respect met elkaar om.

Betere wereld
Technologie kan bijdragen aan een betere wereld. Uit zoutwater kan zoetwater worden gemaakt bijvoorbeeld, iedereen heeft dan toegang tot de basisvoorzieningen als voedsel en schoonwater.

Missie, visie en doelstelling

Missie
Technologie moet beschikbaar zijn voor iedereen.

VisieStichting Learncare Techonologiecampus Over ons
Een grote groep mensen heeft nauwelijks toegang tot technologische ontwikkelingen en zal nooit een 3D printer of robot van dichtbij zien omdat hun achtergrond en financiële middelen beperkt zijn. De kloof in kennis wordt alsmaar groter, zeker gezien de snelle technologische ontwikkelingen die met de dag toenemen. Wij willen de technologische kenniskloof verkleinen zodat dat iedereen kan blijven deelnemen aan de maatschappij.

Doelstelling
Het geven van inspirerende en creatieve workshops waarin iedereen, jong of oud, met de nieuwste technologie kan leren werken. Op deze wijze willen wij mensen helpen richting te geven aan hun toekomst.

Meer informatie
Je kan ons altijd bellen we staan je graag te woord: T: 072-512 85 43 of per e-mail info@stltc.nl

Bewaren

Bewaren