Technologie maakt Nederland beter

De technologische industrie maakt Nederland beter

De technologische industrie heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het herstel van onze economie. Zij had -en heeft- de sleutel om door middel van innovatie en technologie oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie en klimaat, voedselzekerheid, gezondheid, veiligheid en mobiliteit. Bovendien biedt de technologische industrie economische groei en banen voor alle lagen van de bevolking. Een belangrijke positie die we, vanwege economische en geopolitieke onzekerheden en de toenemende verweving van samenleving en technologie, moeten koesteren en behouden. Lees verder >>